Bạn bè Tất cả

  • vngrvngr
  • tdung0503tdung0503
  • maxmax

LƯU BÚT

  • vngr August 30, 2012, 2:04 am
    vngr
    hi bạn,
    Hiện cty VNG đang tuyển vị trí 2D Artist thiên về mảng game. Bạn cho mình xin địa chỉ email để tiện liên lạc với bạn nha. Cảm ơn bạn :d
Xem tất cả